Сдружение „Флай Академи – Сливен“ е организация, член на Българския Национален Аероклуб (БНАК) от 2009 г.; вписана е в Националния регистър на лицензираните спортни организации към Министерство на физическото възпитание и спорта под номер 1-081-021/06.6.2011 г..

Сдружение „Флай Академи“ е насочено към развитие на екстремните спортове, да съдейства и координира дейностите по издигането на равнището на спортното майсторство в делтапланеризма, парапланеризма, парашутизма, алпинизма и други екстремни и свързани с природата спортове, да провежда експеренциално обучение, организира курсове и полети с обучителна цел.

Сдружение „Флай Академи – Сливен“ работи съвместно с фирма Скай България ЕООД.

Даниела Димитрова – инструктор и тандемен пилот.

Полет с парапланер над Бургас – инструктор Даниела Димитрова

Милен Дончев – инструктор и тандемен пилот.

Тандемен полет над Витоша – инструктор Милен Дончев

Георги Иванов (Габи) – инструктор и тандемен пилот.

Полет с парапланер в тандем над Сопот – инструктор Георги Иванов (Габи)

Петър Минчев (Гущера) – инструктор и тандемен пилот.

Полет с парапланер над Сопот – инструктор Петър Минчев (Гущера)

Светослав Монов

Полет с парапланер – инструктор Светослав Монов

Мартин Маринов

Полет в тандем с парапланер над Шумен – тандемен пилот Мартин Маринов

Дейността на „Флай Академи – Сливен“ се развива благодарение на всички членове и приятели на клуба.