Птици и парапланеризъм в района на Сливен

  • 05 април 2012

„ПТИЦИ И ПАРАПЛАНЕРИЗЪМ В РАЙОНА НА СЛИВЕН – 24 април 2012г.”

 Работна среща в ОИЦ „Дом на Водата” – Сливен,  24 април 2012г.

Идеята на тази среща е един пряк разговор между орнитолози и парапланеристи за намиране на равновесна права между света на птиците и спорта-парапленеризъм. Докосването до небето и усещането на вятъра са харесвани не само на птиците, но и на много от нас. Именно за това е нужно да познаваме Света на птиците по-задълбочено, за да имаме правилно отношение към техния начин на живот.

На срещата ще се представят различни гледни точки, ще се докоснем до два свята – този на птиците и този на парапланеристите. Всеки от поканените ще има възможност да представи своите възгледи и идеи в презентация, както и ще се надяваме на свободния разговор на присъстващите за една по-добра комуникация и задълбочено отношение към проблемите на тематиката. Крайната цел е „постигане на едно съвместно съжителство по въздушното течение”.

За община Сливен е важно както развитието на един интересен и недотам познат на всички спорт – парапланеризъм, така и опазването на биоразнообразието и застрашените от изчезване видове птици.

Презентации:

Относно – Места за парапланеризъм в района на Сливен, време и обхват на дейностите в района; Птиците в района – видове, защитен статус, разпространение в района, заплахи, времеви период на гнездене и заплахи по време на гнезденето на птиците. Други видове презентации, моля да впишете идеи за такива

  1. Парапланеризъм  в Сливен
  2. БДЗП
  3. Зелени Балкани
  4. ДПП Сините камъни
  5. Община Сливен
  6. Други

Представители –  Експерти от НПО „Българско Дружество Защита на Птиците”, НПО „Зелени Балкани”, ДПП „Сините камъни”, Клуб „Флай Академи – Сливен”- председател и членове на клуба, както и други орнитолози и парапланеристи проявили интерес по въпроса, експерт-еколог от община Сливен.