Protect 3 – NANO / RIS L / RIS XL Нова запасна система на Swing, Advance и U-turn

  • 31 март 2012

Swing, Advance и U-turn сформираха стратегическо партньорство, за да създадат нова запасна система. Трите компании обединиха сили и ресурси за този проект и са готови да представят на пазара най-новата и иновационна технология на достъпни цени. Най-важният аспект на сътрудничеството на тези три компании е създаването на нов материал за резервните парашути, под ръководството на U-Turn GmbH. Резултатът е новият материал PARATEX RS TX40. Усилената работа по усъвършенстването на материала показа, че той е много по-подходящ за запасни системи.
Системата за бързо отваряне (Rapid Inflation System – RIS), малките размери и олекотеност на материята слагат PROTECT Nano, the PROTECT III RIS L и PROTECT III RIS XL в свой собствен клас. Въпреки това Protect 3 е с ниска степен на спускане и широк теглови диапазон. Това са трите размера на иновативната запасна система с характеристики далече надхвърлящи предходните системи.
Материята Paratex RS постига нов стандарт. Тя е дело на U-Turn и Paratex и от там усъвършенствана за запасни парашути. Това е противораздиращ се найлонов материал тежащ само 40 грама на квадратен метър, което означава, че материята задоволява изискванията за устойчивост на скъсване съчетано с оптимални нива на порьозност.
Системата RIS означава, че парашутът излиза бързо. Използват се специални ремъчета, които гарантират, че ръбовете на купола около основата няма да лежат прилепнали едни към други. Правилното притягане на тези ремъци създава въздушни канали, които спомагат за бързото отваряне в първите секунди след изхвърлянето на запасния. Системата RIS не е нужна за Protect NANO. Тестовете показват, че системата е от полза, по отношение на отварянето, само при определени размери на купола.

Инструкции за връзка със сбруята –>